2013-04-17

สุขภาพดีๆ 24 ชั่วโมง

หนังสือสุขภาพ


หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผมมีความภาคภูมิใจเล่มหนึ่งตั้งแต่ที่ได้เคยทำมา
เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ ผมได้เรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมด โดยมีคุณหมอท่านหนึ่งให้คำแน่ะนำเกี่ยวกับ
การทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์

ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือ seed book นะครับ
เนื้อหาค่อนข้างครอบคลุม และอ่านง่าย เข้าใจง่ายครับ


Characters

Designing


ผมได้รวบรวมผลงานที่เคยออกแบบ วาดเล่น ของ character ต่างๆมา
เป็นไฟล์เดียวกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวการ์ตูนสำหรับเด็ก เนื่องจากบริษัท
ที่ผมทำงานอยู่ก่อนนั้น เป็นบริษัทหนังสือเด็กครับ

ส่วนมากผมจะออกแบบโดยใช้ illust ซะเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ก็มีบ้างที่ใช้ photoshop ครับComposition

ออกแบบ วาง Layout


นำเสนอผลงานกับทางหัวหน้า เกี่ยวกับหนังสือสุขภาพ
จำพวกผักผลไม้ เป็นหนังสือสำหรับเด็ก

ผมจัดวางองค์ประกอบของหนังสือโดยคร่าวๆ ว่า
ควรจะแบ่งเป็นตารางสารอาหารให้ดูง่ายๆ และน่าอ่าน
โดยได้แรงบันดาลจากเกม ออนไลน์ครับ


LOGO

8 Intelligence Logo

ทางบริษัทได้ให้ผม ออกแบบโลโก้สำหรับหนังสือเรียนฉบับต่างประเทศ
เป็นหนังสือ exercise ที่มีกิจกรรม หลากหลาย เหมาะสำหรับเด็กๆทั่วไป
ในการบริหารสมอง ซีกซ้ายและ ขวาให้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันครับ

Retouch BG

ตกแต่ง BG


ภาพ background ส่วนใหญ่ที่ผมเคยทำจะเป็นแนว illustrate ซะเป็นส่วนมาก
วันนี้เลยผมลองทำแนว retouch ดูบ้าง ก็ไม่มีอะไรมากครับ
หา back สวยๆ มาแล้วลองตกแต่งตามอารมณ์ ผลก็เลยออกมาอย่างที่เห็นครับ
Background location

Background และ องค์ประกอบของภาพ


ผลงานชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือของบริษัทที่ผมทำงานอยู่
ผมลองวางองค์ประกอบของภาพดูเล่นๆ
โดยคำนึงถึงภาพรวมซะส่วนใหญ่ ส่วนสีสันก็สดใส
เนื่องจากเป็นหนังสือเรียนเด็ก ภาพต้องดูสบายตา
เข้าใจง่าย ดึงดูดให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ครับ


ฺBirthday Card

Happy Birthdayผมได้ออกแบบผลงานชิ้นนี้
เนื่องในโอกาศวันพิเศษของคนพิเศษ
รูปแบบก็ไม่มีอะไรมาก เป็น Birthday Card
ธรรมดาๆใบหนึ่งครับ

องค์ประกอบของการ์ดก็มีผมกับคนพิเศษของผม
เป็น main หลัก ส่วนที่เหลือก็เป็น BG เน้นสีสัน
เล็กน้อย เสริมให้ภาพดูเต็มขึ้นมาครับ

2012-08-08

The greedy


Children's Book

I have write and design a storyline, the main characters in this book are boy and dog.
The book cover is showing a field where the characters are live?
The color need to be bright and attractive. This is one of my favorite book cover as well.

ผมได้ออกแบบหน้าปกนี้ หลังจากเขียนเนื้อเรื่องเสร็จ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะทำต่อ
หนังสือเล่มนี้เป็นประเภทหนังสือนิทานเด็ก ส่วนใหญ่จะเน้นที่ตัวสีสันสดใส เรื่องราว
อ่านเข้าใจง่าย และมีคติสอนใจท้ายเล่ม

I can write

Book publishing

I have designed a book cover, it is suitable for young children whose age under 10. They can learn how to write by doing exercises. The parents can find many interesting topic in this book, which are matching to their kids.

ผมได้ออกแบบหน้าปกหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับฝึกการเขียน โดยมีภาพประกอบเป็นองค์ประกอบ เพื่อที่จะให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเขียนครับ

2012-01-04

POOH THE DISNEY

Extra Work


Designing a character with full color by adding color, shade and shadow

Title: Manga Female

Description: My first practical with textbook that lead how to draw and paint

Document


Designing how to recycle the bin, represent by using a character with full color teaching as a teacher

Title: Recycle Bin

Description: Best way for life

comic With Camera Angle 4


My second attempt to recreate this art work by added shade, shadow! and recreate the composition in each panel adding new color

Title: Comic Book

Description: Testing camera angle in different angles with different composition

comic With Camera Angle 3


My second attempt to recreate this art work by added shade, shadow! and recreate the composition in each panel adding new color

Title: Comic Book

Description: Testing camera angle in different angles with different composition

comic With Camera Angle 2


My second attempt to recreate this art work by added shade, shadow! and recreate the composition in each panel adding new color

Title: Comic Book

Description: Testing camera angle in different angles with different composition

Comic With Camera Angle 1


My second attempt to recreate this art work by added shade, shadow! and recreate the composition in each panel adding new color

Title: Comic Book

Description: Testing camera angle in different angles with different composition

Modify 1-4


My second attempt to recreate this art work by added shade, shadow! You may find my first attempt from my RVJ (Reflective Visual Journal Book)

Title: Dead Zone

Description: Fighting between human and undead

2011-12-28

modify 1-3


My second attempt to recreate this art work by added shade, shadow! and redesign a new background. You may find an old version
under title AP1!

Title: Where The Wild Things are

Description: Design the dvd cover under the title where the wild things are, concept be friendly

modify 1-2


My second attempt to recreate this art work by added shade and shadow! and redraw some part that I thought is not matching

Title: Crisis

Description: Land of the dead comic version

Modify 1-1My second attempt to recreate this art work by added shade and shadow!

Title: The Terminator - Full armor

Description: The city has been attacked by cyborgs, they are no mercy and they are hunter