2013-04-17

สุขภาพดีๆ 24 ชั่วโมง

หนังสือสุขภาพ


หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผมมีความภาคภูมิใจเล่มหนึ่งตั้งแต่ที่ได้เคยทำมา
เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ ผมได้เรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมด โดยมีคุณหมอท่านหนึ่งให้คำแน่ะนำเกี่ยวกับ
การทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์

ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจ สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือ seed book นะครับ
เนื้อหาค่อนข้างครอบคลุม และอ่านง่าย เข้าใจง่ายครับ


No comments:

Post a Comment